5_voprosov_60Азық-түлiк өнiмдерi технологиясының негізі

 

Екі жауапты ( 5 жауап 60)

 

1.Жылу берудің жүзеге асуы

А)жылутасығыштың агрегаттық күйін өзгерті арқылы

Б) будың конденсациялануы кезінде

В)салқындатуға кеткен шығын

Г)қозғалыстағы сұйықтың ішіндегі жылу алмасу

Д)араластыру кезіндегі жылу беру арқылы

 

2.Биохимиялық үдерістердің жүруі бірқатар факторларға байланысты

А)әсер етуші ортаның химиялық табиғаты

Б) ферменттердің концентрациясы

В)ортаның қышқылдығы

Г)ортаның салыстырмалы ылғалдылығы

Д)ақуыздың түрі мен концентрациясы

 

$$1. Шайға құйылған су 18 градустан асса

А)жұпар исін жоғалтады

Б) адам жанын сергітетін шипасын жоғалтады

В)органолептикалық көрсеткішін жоғалтады

Г)түсін жоғалтады

Д)улы зат шығарады

 

$$2.Шайдын түрлері қайсы

А)үгітілген

Б)престелген

В)кептіру арқылы өңделген

Г)қайнату арқылы өңделген

Д)ұсақталып үгітілген

 

$$3.Кальций (Са)тұздарының көп болуы қай өнім түріне тән?

A) ірімшік

A) сүт

B) балық

C) сәбіз

D) жұмыртқа

 

$$4. Крахмалдыға қандай өнімдер жатады?

A) картоп

B) жүгері

C)ірі бұршақтар

D)петрушка

E) жүзім,

 

$$5. Қайнатқанда қандай өнімдердің салмағы ұлғаяды?

A) макарон

B) вермишель

C) балықтың еті

D) картоп

F) капуста

 

$$6. Тағамдық қалдықтарға не жатады:

A) балық желбезектері

B) құс қанаттары

C) қызылша қалдықтары

D) порей пиязының түптері

E) көктердің бұзылған және солған жапырақтары

 

 

$$7. Қандай температурада крахмал дәні желімтіктенеді:

A) 60-70ОС

B) 6568ОС

C) 50-60ОС

D) 30-40ОС

E) 80-90ОС

 

$8. Пектиндік заттардың метоксилдену дәрежесі неге байланысты?

A) рН ортаға

B) қышқыл ортаға

C) өңдеу уақытына

D) өнімнің түріне

E) өңдеу әдісіне.

 

$$9. Майсыз сүтті дайындайды:

А) көк сүттен

В) сепарирленген сүттен

С) сыр сары суынан

D) сүзбе сары суынан

Е) казеин сары суынан

 

$$10. Пастерленген сүтті сақтау тәртібі:

А) 0-80С, 36 сағаттан артық емес, зауытта –18 сағаттан артық емес

В) 0-70С, 34 сағаттан артық емес, зауытта –16 сағаттан артық емес

С) -4 -00С, 76 сағаттан артық емес, зауытта — 18 сағаттан артық емес

D) 8-100С, 18 сағаттан артық емес, зауытта – 12 сағаттан артық емес

Е) 2-40С, 72 сағаттан артық емес, зауытта — 6 сағаттан артық емес

 

 

$11. Дәндердiң анатомиялық бөлiгiнiң ерекшелiгi

А) құрылысы мен химиялық құрамы

В) тығыздығы мен физикалық құрамы

С) көлемi мен химиялық құрамы

Е) салмағы мен мөлшерлік құрамы

D) беттiк күйi мен көлемдік құрамы

 

$12. Бидай құрамындағы күл мөлшерi

А) 0,35-0,50%

В) 0,15-0,25%

С) 0,36-0,38%

Е) 0,42-0,56%

D) 0,35-0,66%

 

$13. Дәннiң тығыздығының көп болуының ұнға әсерi

А) шығының жоғарылатады

В) салмағы көбейедi

С) шығынын төмендетедi

Е) салмағы азаяды

D) әсер етпейді

 

$14. Бидай түрлері дәндердiң ажыратылуы бойынша қанша топқа бөлiнедi

А) 2

В) 5

С) 6

Е) 4

D) 9

 

$15. Тiзбектеп ұн дайындау зауытының өнiмдiлiгi

А) 200-220 т/тәу

В) 240-850 т/тәу

С) 500-540 т/тәу

Е) 250-900 т/тәу

D) 460-780 т/тәу

 

$16. Жоғары шыны тәрiздi дәндi қанша сағатта ылғалдайды

А) 12-15 сағат

В) 15-21 сағат

С) 12-19 сағат

Е) 25-36 сағат

D) 36-45 сағат

 

$17. Қайнату процесiнде крахмалдың толық еруi

А) клейстердiң күйуi

В) клейстерлену

С) iсiну

Е) шикiзатты ұсақтау кезінде

D) қоспа дайындау кезінде

 

 

$18. Төмендегi негiзгi стадияларға қандай өндiрiстер жатады, үгiту, құлмақ қосып қайнату, ашыту, ұстап тұру

А) сыра өндiрiсi

В) квас өндiрiсi

С) ашытқы өндiрiсi

Е) шарап жасау

D) ликер өндiрiсi

 

$19. Биологиялық тотығу-тотықсыздану реакциясын катализдейтiн ферменттер қандай класқа жатады

А) оксиредуктаза

В) трансфераза

С) гидролааза

Е) лигаза

D) изомераза

   

$20. Сақтау кезiнде дәндердiң өмiр сүру қабiлеттiлiгiн сақтау үшiн ылғалдылығы

А) 14 %

В) 15%

С) 20%

Е) 30%

D) 40%

 

$21. Спирттi шикiзат өндiрiсiнiң негiзгi шикiзаттары

А) спирт шикiзаты

В) барда шикізаты

С) бражка шикізаты

Е) лютер суы

D) меласса массасы

 

 

$22. Сүт қышқылды бактериядан кальций лактатын бөлу үшiн қандай сұйық түрiнен өтедi

А) кристалдану

В) ректификация

С) экстракция

Е) рафинация

D) тұндыру

 

$23. Спирттi сiрке суын этанолдың тотығуымен алады

А) сiрке қышқыл бактериясы

В) сүт қышқыл бактериясы

С) құмырсқа қышқыл бактериясы

Е) көгерткiштi ашытқы

D) нан пiсiру ашытқысы

 

$24. Жаңа жүзiм шырынын ашытуда спирт қоспаудан алынған шараптар

А) асханалық

В) күштi

С) ароматты

Е) ординарлы

D) маркалы

 

$25. Құрғақ немесе күштi жүзiм материалдарын герметикалық жабық резервуарда екiншiлiк ашыту жолымен алынған шараптар

А) Игристi

В) Маркалы

С) Шипучий

Е) Ароматтандырылған

D) Күштi

 

$26. Көмiртегi диоксидiмен қолмен қанықтыру арқылы алынатын шараптар

А) шипучий

В) игристi

С) шампан

Е) ординарлы

D) асханалық

 

 

$27. Қай бөлiктен шығатын сусладан өте сапалы шарап алынады

А) стекательден

В) сыққыштан

С) сульфиттеу дозаторы

Е) пастерлеуден

D) мезганасостан

 

$28. Сусланы престеуден алып бару жолы

А) тұндырғыш

В) ашыту чаны

С) сульфиттеу

Е) пастерильдеу

D) қайта престеу

 

 

$29. Балықтарда жүретiн өзгерiстер қанша топқа бөлiнедi

А) 4

В) 5

С) 6

Е) 8

D) 3

 

 

$30. Төмендегi негiзгi стадиялар қандай өндiрiске негiзделген, құлмақ алу, сусла дайындау, ашыту, купаждау

А) нан квасының өндiрiсi

В) сыра өндiрiсi

С) ликер өндiрiсi

Е) ферменттi препарат өндiрiсi

D) спирт өндiрiсi

 

$31. Фермент дегенiмiз не және олардың орны

А) биологиялық катализаторда үлкен роль атқаратын арнайы ақуыздар

В) химиялық өзгерiстерге ұшырайтын заттар

С) микроорганизмдердiң қоректiк ортасына жататын ақуыздар

Е) ашыту процесiнiң химиялық реакциясына қатысатын пектин заттар

D) ашыту процесіне қатыспайтын заттар

 

 

$32. Өлу және түзiлу клеткасының саны қандай фазада бiрдей болады

А) стационар фаза

В) өлу фазасы

С) өсудi тоқтату фазасы

Е) лаг-фаза

D) экспоненциалды фаза

 

 

$33. Егер де екi микроағза бiрiгiп дамыса, қоректiк ортаны бiрге жұтып, жекеше дамығаннан гөрi жылдам дамиды, олардың өзара қатынасын не деп атайды

А) сембиоз

В) метабиоз

С) активтi антогонизм

Е) жалқау антогонизм

D) зорлықты антогонизм

 

$34. Фермент дегенiмiз не және олардың орны

А) биологиялық катализаторда үлкен роль атқаратын арнайы ақуыздар

В) химиялық өзгерiстерге ұшырайтын заттар

С) микроорганизмдердiң қоректiк ортасына жататын ақуыздар

Е) ашыту процесiнiң химиялық реакциясына қатысатын пектин заттар

D) ашыту процесіне қатыспайтын заттар

 

 

$35. Ауаның және оның қатысуынсыз өмiр сүретiн микроорганизмдердiң түрi

А) факультативтi анаэроб

В) факультативтi аэроб

С) облигатты аэроб

Е) облигатты анаэроб

D) аэроб емес

 

$36. Жоғары қысымдағы бумен қыздырылып дезинфекция әдiсi

А) автоклавтау

В) тиндализация

С) пастерилизация

Е) ультракүлгiн сәуле

D) қыздыру

 

 

 

$37. Қандай өндiрiстерде қантталушы затқа ғана жатпайды, негiзгi шикiзатқа жатады

А) сыра

В) нан квасы

С) спирт

Е) сiрке қышқылы

D) квас сусласының концентраты

 

$38. Дән массасындағы сабағы, басы, қандай қоспа түрлерiне жатады

А) дәндi шикiзаттар

В) минерады шикізаттар

С) органикалық

Е) дәндi дақылдар

D) метал қоспалар

 

$39. Қандай аппаратта дәндi, массаларынан, шар тәрiздi бөлiктерiнен, сондай-ақ сулы дәндерiнен бөлiп тазалайды

А) триер

В) ауалы-елек сеператор

С) сорттаушы елек

Е) магниттi сеператор

D) нории

 

 

$40. Оттегiмен максималды қамтамасыздандыру және көмiр қышқыл газымен алмасу өнiмдерiн шығару шартында дән ылғалдылығын жоғарылату қай процестiң негiзгi мақсаты болып саналады

А) дәндердi сулау

В) уытты өндiру

С) дәндердi жуу

Е) дәндердi үгiту

D) қоспа дайындау

 

 

$41. Дәннiң бетiн қандай суландыру тәсiлiнде аппаратқа үздiксiз суландырады

А) суландырғыш

В) ауалы-сулы

С) үздiксiз токтағы су мен ауа

Е) ауалы-суландырғыш

D) ауалы

 

 

$42. Ашық түстi уыттың өндiруде қандай температура бiрқалыпты ұрықтың өсiуiмен қамтамасыз етедi

А) 5о С төмен

В) 10 о С төмен

С) 12-18 о С

Е) 8 о С төмен

D) 20 о С жоғары

 

 

$43. Қандай процесте сусланың коагуляцияланған ақуыздарының қозуы жүредi

А) құлмақтан сусланы салқындату және түссiздендiру кезiнде

В) заторды салқындату және түссіздендіру кезiнде

С) сусланы үгiту және құлмақты сусланы салқындату кезiнде

Е) қоспаны қайнату және түссіздендіру кезiнде

D) жарамсыз айдау және құлмақты салқындату кезiнде

 

 

$44.Технологиялық үрдістерді жоспарлау және әзірлеу:

1)жаңа тағамдардың рецептурасын әзірлеу;

2)тағам дайындаудың технологиялық сұлбасын құрастыру;

3)өңдеу және жартылай фабрикаттар дайындау;

4)өнім өндірудің үрдісін жасау;

5)өндіру операцияларын құру

 

$45.Консервілеу кезінде стирилдеу температурасы келесі факторларға байланысты

1)автоклавтағы судың қысымы мен температурасы

2) қолданылатын шикізаттың түріне байланысты

3) өнімдегі микроорганизмдердің түрі мен саны

4) өнім мен ыдыстың бастапқы температурасы

5)өнім мен ыдыстың түрі, салмағы

 

$46.Қоспа түріне байланысты өсімдік майын тазалаудың 2l3cnth3

1)рафинадта, қыздыру

2)ағарту, гидраттау

3)тұндыру, сүзу

4)механикалық тазалау

5)химиялық тазалау

 

$47.Езу операциясы:

1) өнімді ұсақ бөлшектерге майдалау

2) ауырлық күші әсерінен қатты бөлікті бөлу үрдісі

3) сұйықты бөліп алу үшін өнімге механикалық әсер ету

4) жартылай фабрикаттарды технологиялық өңдеу

5) өнім құрамындағы ылғал мөлшерін азайту

 

$48. Дайын тағам өнімдері:

1) аспаздық дайындыққа ие

2) ағзаға толық сіңеді

3) құндылығы жоғарры

4) жартылай фабрикат

5) жылулық энергия көлемі

 

$49. Ферменттердің адам ағзасынада атқаратын қызметі

1)ағзадағы жүретін реакциялардың катализаторы

2)әрбір фермен реакцияның катализаторы

3) қышқыл орта, температураға өте сезімтал

4)өте төменгі температурада белсенділігін жоғалтады

5) олар микробтардың тіршілігін тежеуге қабілетті

 

$50 . Асқабақты көкөністер:

1) асқабақ

2) қабақ

3) қияр

4) сәбіз

5) қырыққабат

 

$51.Сығымдау (престеу)

1) сұйықты бөліп алу үшін өнімге механикалық әсер ету

2) ауырлық күші әсерінен қатты бөлікті бөлу үдерісі

3) өнімді екі бөлікке бөл, сұйық және қатты

4) жұмсақсыз шырын өндірісінде қоймалжыңды қысу

5) өнімдерді қыздыру арқылы бөлу

 

 

$52. Экстракциялау;

1) заттарды сұйық арқылы сұйықтан бөліп алу

2) қатты фазадан сұйық арқылы сұйығын бөлу

3) заттардың қатты фазадан сұйыққа өтуі

4) салмақ алмасу үрдісіне жатады

5) заттардың сұйық фазадан газ күйіне өтуі

 

 

 

 

$53. Балықтардың жіктелуі:

1) сүйекті, сіңірлі –сүйекті, сіңірлі

2) тіршілік ететін ортасына қарай бөлінуі

3) басы, денесі, құйрығы

4) ірі орташа ұсақ

5) ішкі және сыртқы құрылысына қарай

 

 

$54. Сақтау режимін таңдауда ескерілетін маңызды параметрлер

1)шикізаттың ластануы

2) шикізаттың балғындығы

3)шикізаттың көлемі

4) шикізаттың түсі

5)шикізаттың мөлшері

 

$55. Консервілердің сақтау ұзақтығы мынаған байланысты

1) сақтау температурасына

2) сақталатын ыдысқа

3) өнім мөлшеріне

4) ыдыс көлеміне

5) консерві құрамына

 

 

$56.Өсімдік шикізаттарының балғын күйінде сақтау себебі

1) құндылығы жоғары

2) құрамы дәруменге бай

3) құрамында қышқыл бар

4) құрамында ерігіш заттары бар

5) құрамында қант бар

 

 

$57. Ақуыз келесі тамақ өнімдерінде жоғары мөлшерде кездеседі

1) ет өнімдері,

2) балықтар

3) көкөністер

4) жемістер

5) цитрусты жемістер

 

 

$58. Сүйектердің түрлері

1) жалпақ

2) тегіс

3) қабатталған

4) қатпарлы

5) кермекті

$59.Жылулық стерилдеудің мақсаты:

1) микроорганизмдік спораларды жою

2) микробтардың тіршілігін жою

3) микрофлоралардың дамуын тудыру

4) өнімдерді қыздыру, салқындату

5) жасуша клеткасын жою

 

 

$60. Ет консервісі үшін құймалар

1) ет сөлі, сорпасы

2) маринад

3) жидек шырыны

4) тұзды су

5) көкөніс шырыны

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Write a Reply or Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *